Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Rassenadvies Groenbemesters 2021

Foliplus bladmeststoffen

Waarom kies ik voor een groenbemester?

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een groenbemester. Dit kan zijn om de bodemvruchtbaarheid en/of de fysische en chemische eigenschappen van de bodem te verbeteren of in stand te houden, maar ook voor het beheersen van ziekten, plagen en onkruiden en/of het in stand houden of verbeteren van de biodiversiteit. Welke groenbemester voor u geschikt is, hangt af van een aantal factoren. Belangrijke factoren zijn: bemesting, structuur, ziekten en plagen, onkruiden en biodiversiteit. We vertellen kort iets over deze factoren en aandachtspunten, zodat u een groenbemester kiest die aan uw vraag voldoet.

 

Bemesting

Een groenbemester kan helpen om de stikstofuitspoeling te voorkomen. Het neemt de resterende stikstof op die in de vervolgteelt weer langzaam beschikbaar komt. Indien er voor een mengsel met vlinderbloemigen gekozen wordt, kan er worden bespaard op de stikstofgift. Een groenbemester heeft net als het hoofdgewas bemesting nodig. Ook zijn groenbemesters een belangrijke aanvoerbron van organische stof en verbeteren hiermee de bodemvruchtbaarheid, de structuur, het vochthoudend vermogen en de vastlegging van nutriënten.

 

Structuur

De organische stof die wordt aangebracht door de groenbemesters, zorgt met zijn binding aan de bodemdeeltjes voor een betere structuur. Hierdoor verbetert de bewerkbaarheid van de bodem en de grond kan meer vocht vasthouden, waardoor het gewas minder snel last heeft van droogte. Met de wortels zorgt de groenbemester voor een goede structuur en ruimte voor zuurstof in de bodem, wat ten goede komt aan het bodemleven en het gewas.

 

Ziekten en plagen

Doordat de structuur verbetert (door een groenbemester) zal een beter bodemleven ontstaan met als gevolg een vitalere plant die minder gevoelig is voor ziekten en plagen. Gunstige bacteriën en schimmels worden gestimuleerd en verkleinen hierdoor de kans op ziekteverwekkers. Het bodemleven wordt voor een groot gedeelte gevoed door exudaten die de planten uitscheiden. Het is daarom belangrijk om uw percelen zo lang mogelijk groen te houden. Aaltjes (nematoden) kunnen een groot probleem zijn, kunnen zich vermeerderen of kunnen worden beheerst met de teelt van bepaalde groenbemesters. Heeft u last van aaltjes? Bekijk het aaltjesschema in de groenbemesterfolder aandachtig.

 

 

Onkruiden

Een groenbemester kan, bij het juiste mengsel en gebruik, onkruiden verminderen. Door de competitie om licht, water en nutriënten kunnen ze de onkruiddruk verlagen. Hiervoor is het belangrijk dat er een snelle begingroei is en een goede en langdurige bodembedekking.

 

Biodiversiteit

Natuurlijke vijanden hebben we hard nodig voor de beheersing van plaaginsecten. De natuurlijke vijanden hebben een waardplaats en voeding nodig. Dat kunnen we creëren door de juiste groenbemesters in te zaaien. Daarnaast biedt de groenbemester, indien het bloeit en zaden vormt, voedsel voor verschillende bestuivers en vogels.

 

Aandachtspunten

Om een groenbemester te laten slagen, is een aantal punten erg belangrijk. De volgende punten geven u een grotere kans van slagen:

 

Vruchtwisseling opstellen

Zorg dat er voldoende ruimte is in uw bouwplan voor de teelt van een groenbemester. Wilt u veel organische stof creëren of een flinke wortelmassa om de structuur te verbeteren? Dan is het belangrijk dat het gewas voldoende tijd heeft.

 

Keuze groenbemester

Denk op tijd na over welke groenbemester u wilt zaaien. De groenbemesterkeuze is afhankelijk van de huidige situatie van uw perceel en de vervolgteelt. Uw adviseur kan u hierbij helpen.

 

Verwerking, verdeling gewasresten

Zorg dat u een goed zaaibed kunt maken voordat u de groenbemester zaait. Zorg dat resten goed worden verkleind of gehakseld.

 

Sporen lostrekken:

Alle machines die tijdens de oogst over het land rijden of mest uitrijden, laten hun sporen na. Indien de grond verdicht is, zorg er dan voor dat u de sporen lostrekt voordat u de groenbemester zaait.

 

Vochtvoorziening

De graanoogst vindt meestal plaats onder droge omstandigheden. Maak gebruik van het vocht dat nog in de bodem zit voor de kieming van de groenbemester. Zaai daarom zo snel mogelijk na bewerking van het land de groenbemester om vochtverlies van de bodem zo veel mogelijk te beperken.

 

Bemesting

Net als ieder gewas heeft een groenbemester bemesting nodig. Zorg dat er voldoende stikstof gegeven wordt om de groenbemester aan de groei te krijgen. Geef niet te veel anders gaat dit in de winter verloren.

 

 

 

Voor verdere vragen kunt u natuurlijk terecht bij onze teeltspecialisten.

 

Bekijk hier de folder

 

Agenda

6 okt