Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Wintertarwe 2021

De graanteelt 2020 kende een lastig groeiseizoen. Omstandigheden rond het zaaien waren vaak niet optimaal, gevolgd door een zeer natte winter, met meer inzaai van zomergranen als gevolg en daarna extreme droogte. De regen in juni heeft er op veel percelen toch nog toe geleid dat opbrengsten niet tegen zijn gevallen.

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, het schonen en ontsmetten van uw zaaigranen, alweer in volle gang.

 

Ook afgelopen jaar hebben we in onze demo- en proefvelden weer diverse (nieuwe) rassen onderzocht. Rassen worden meerdere jaren getest en worden in combinatie met de CSAR-rassenlijst geselecteerd voor het beste rendement in ons teeltgebied.

Middels dit bericht én de bijgevoegde handige nieuwe folder “rassenadvies Wintertarwe” informeren we u over de mogelijkheden voor een goede start van graanoogst 2021.

 

Wintertarwe

In de bijgevoegde folder zijn de raseigenschappen van verschillende tarwerassen in een tabel weergegeven. Naast opbrengst spelen ook andere eigenschappen een rol bij de keuze voor een tarweras. Grondsoort, teeltgebied en afzetmogelijkheden zijn overwegingen om baktarwe of juist voertarwe te telen. Onze voorkeur gaat in het algemeen uit naar een tarwesoort die gezond is. Een spreiding in vroegheid van de rassen binnen het bouwplan zorgt voor minder oogstrisico en een goede arbeidsverdeling.

 

Tarwe op tarwe

Voor de teelt van tarwe op tarwe adviseren we voor dit seizoen de rassen Talent of Bennington. Op aanvraag kunnen we enkele rassen voor deze toepassing met Latitude XL ontsmetten. Overlegt u, indien dit gewenst is, met uw teeltspecialist.

 

Zaaigranen in big bags

Naast aflevering in 25 kilo zakgoed bestaat ook de mogelijkheid tot afname van zaaitarwe in eenmalige big bags met een inhoud van 500 kg. Deze big bags hebben aan de onderzijde een doseertuit en zijn goed en eenvoudig afsluitbaar. Hiermee is het zaad uitstekend in alle maten zaaimachines te doseren.

 

Eigen zaaizaadontsmetting

De mogelijkheid bestaat om uw eigen zaaizaad bij ons te schonen en te ontsmetten. Onze schoner/ontsmetter is gedurende het zaaiseizoen veel aan het werk. Als u gebruik wilt maken van deze machine voor het ontsmetten van uw eigen zaaizaad, meldt u dit dan zo spoedig mogelijk bij de balie in Wieringerwerf (088-9900713). Wij halen uw tarwe volgens afspraak op. U kunt uw ongeschoonde tarwe aanleveren in kuubskisten of big bags. De geschoonde en ontsmette tarwe wordt weer afgeleverd in papieren zakken van 25 kg, big bags van 500 kg of in uw eigen kuubskisten. Eigen zaaizaadontsmetting wordt in Wieringerwerf gedaan.

 

Onkruidvrij beginnen

Op dit moment ontwikkelen onkruiden zich dankzij de weersomstandigheden goed op de vrijgekomen percelen. Met name straatgras ontwikkelt zich prima onder de huidige omstandigheden. Indien gekozen wordt voor de optie spitten/zaaien of woelen/zaaien van de wintertarwe, vergeet dan niet het perceel onkruidvrij te maken voordat de tarwe wordt gezaaid. Dit kan met de toepassing van 2-3 ltr Touchdown Quattro,

3-4 ltr Clinic of 2-3ltr RoundUp Ultimate minimaal enkele dagen voor het zaaien. Indien er ook nog wortelonkruiden voorkomen, gebruik dan een hogere dosering in combinatie met een langere wachttijd van minimaal een week.

 

Onkruidbestrijding

Met een najaarstoepassing kunnen effectief veel lastige onkruiden als duist, ereprijs, dovenetel, straatgras, kamille en kruiskruid worden bestreden. Voordelen zijn bovendien de timing in het voorjaar, waardoor (later) wortelonkruiden goed kunnen worden bestreden en op een gunstig moment drijfmest kan worden toegepast.

Advies: 0,45 – 0,6 ltr Herold of 3-4 ltr Malibu. Eventueel aangevuld met 0,20 ltr AZ500, ter versterking op veronica-soorten (dovenetel/ereprijs). Herold niet toepassen bij nateelt tulpen. Bij voorkeur toepassen na opkomst in het zogenaamde “spitzen stadium”. Hierbij zijn de rijen net goed te onderscheiden. Indien er op het moment van toepassing reeds bovenstaande onkruiden zijn kan er aan deze middelen nog een contactmiddel worden toegevoegd zoals Primus/Primstar.

 

Wintergerst

Voor een deel van uw areaal kan wintergerst een interessante optie zijn; om risico of werk te spreiden of bij vruchtwisseling met tarwe.

Tot en met eind oktober kunt u wintergerst inzaaien.

Dit seizoen beschikken wij over 2 rassen: Zebra en Flemming.

Deze rassen zijn beide nieuw in het kweekprogramma en hebben een resistentie tegen het vergelingsvirus. De strostevigheid, de opbrengstpotentie en het hectolitergewicht zijn zeer goed.

 

Download hier de folder

Agenda